Oulu

Opetustilat: OAMK, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu.
Opintotoimisto: Technopolis, Kiviharjunlenkki 1 B, 90220 Oulu.

Diakin Oulun-toimipisteen opetus järjestetään lukuvuoden 2017–2018 ajan väistötiloissa Kontinkankaan kaupunginosassa. Diakin uusien toimitilojen on tarkoitus valmistua vuoden 2018 aikana.

Toimipisteessä voi opiskella sosiaali-, terveys- ja kirkon alan tutkintoja monimuotototeutuksena. Oulussa voi opiskella asioimistulkkausta monikampusperiaatteella.

Oulun-toimipisteelle on leimallista laaja ja vaihteleva toiminta-alue, joka käsittää pinta-alaltaan puoli Suomea. Työelämän yhteistyöverkostot ja harjoitteluympäristöt ovat monipuoliset.

Toimipiste hyödyntää myös Diakin kansainvälisiä mahdollisuuksia opiskelijavaihdossa ja muussa yhteistyössä.

Kuvat: Oulun kaupunki

Kartta

Katso reitti Oulunliikenne.fi -palvelusta

Opiskele Oulussa

sosionomi (AMK), diakoniatyö
sairaanhoitaja (AMK)
sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
tulkki (AMK), asioimistulkkaus