Tulkkaustoiminnan kehittäminen

Humanistisen ja kasvatusalan YAMK-tutkinto

Laajuus:90 op
Opiskelun kesto:1,5 v
Tutkintonimike:tulkki (YAMK)
Hakuaika:seuraavasta hakuajasta tiedotetaan sen varmistuessa
Opiskelupaikkakunnat:

Helsinki (monimuotototeutus)

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ovat ainoita viittomakielentulkin koulutusta antavia korkeakouluja Suomessa. Diak ja Humak toteuttavat yhteistyönä viittomakielialan maisteritasoista jatkokoulutusta (tulkki, YAMK).

Koulutuksesta valmistuu asiantuntijoita viittomakielialan tulkkaustoiminnan kehittämis-, tutkimus- ja johtamistehtäviin. Koulutus tuottaa osaajia mm. tulkkausalan yrityksiin, koulutus- ja asiantuntijatehtäviin korkeakouluihin ja kansalaisjärjestöihin.

Koulutuksen painopisteenä on tulkkausalan toimintaympäristön ja liiketoiminnan laaja-alainen asiantuntijuus. Sen läpäiseviä periaatteita ovat tulkkipalvelujen saavutettavuus, eettisyys ja kansainvälisyys.

Koulutus antaa valmiuksia käyttää tutkivaa, kehittävää ja innovatiivista työotetta työelämän muutosprosessien hallinnassa. Opiskelija osaa verkottua ja soveltaa osaamistaan kansallisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä. Koulutus vahvistaa elinikäisen oppimisen valmiuksia sekä ammatillisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Hankkimiensa taitojen avulla opiskelija osaa edistää toimialan työelämän muutosprosesseja. Opinnot antavat valmiudet tulkkaustoiminnan ja tulkkausalan yritysten kehittämiseen. Koulutus antaa myös yhteistyövalmiuksia mm. tulkkauspalvelun järjestäjätahon (Kela) ja palveluntarjoajien (tulkkausalan yritykset ja yrittäjät) vuorovaikutukseen.

Koulutuksen erityisosaamisalueita ovat

  • tulkkausalan liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen
  • toimintaympäristöjen ja palvelurakenteiden muutokset ja digitalisaatio
  • vaikuttamisosaaminen
  • tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen

Pohjakoulutusvaatimukset

Tutkinnot, joiden perusteella voi hakea:

  • viittomakielentulkki (AMK)
  • tulkki (AMK)

Lisäksi kelpoisuuteen vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Hakea voivat myös muun soveltuvan korkeakoulututkinnon (esim. kasvatustieteen maisterin tutkinnon) suorittaneet henkilöt, joilla on vähintään opistotasoinen viittomakielen tulkkikoulutus ja tulkkitutkinnon jälkeinen alaan liittyvä kolmen vuoden työkokemus.

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan »