Syrjäytymisvaarassa olevien
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto

Laajuus:90 op
Opiskelun kesto:1,5 v
Tutkintonimike:sairaanhoitaja (YAMK), terveydenhoitaja (YAMK), sosionomi (YAMK)
Hakuaika:hakuaika ilmoitetaan myöhemmin
Koulutus alkaa:ilmoitetaan myöhemmin
Opiskelupaikkakunnat:

Helsinki (monimuotototeutus)

Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koulutuksessa opiskelija perehtyy syrjäytymisuhan alaisuudessa elävien henkilöiden terveyden edistämisen erityiskysymyksiin. Koulutus keskittyy erityisesti mielenterveyden edistämiseen yhteiskunnan eri tasoilla sekä terveys ja hyvinvointierojen kaventamiseen osana marginalisaation vastaista työtä.

Opiskelija tutustuu erilaisiin menetelmiin, joilla sosiaali- ja terveyspalveluverkosta voidaan kitkeä eriarvoisuutta ja syrjintää edistäviä toimintatapoja. Samalla hän perehtyy asiakaslähtöisten toimintamallien kehittämiseen hyvinvointia edistävissä palveluverkoissa.

Koulutus valmentaa erityisesti terveyden edistämisen asiantuntija-, koulutus- ja kehittämistehtäviin. Koulutuksessa korostuu työ kaikista heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden hyvinvoinnin lisäämiseksi, ja opinnot läpäisee ajatus toiminnan ja osaamisen jatkuvasta kehittämisestä.

Pohjakoulutusvaatimukset

Tutkinnot, joiden perusteella voi hakea:

  • sosionomi (AMK)
  • sosionomi (AMK) -diakoni
  • sosionomi (AMK) -kirkon nuorisotyönohjaaja
  • sosionomi (AMK) -kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja
  • sairaanhoitaja (AMK)
  • sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa
  • terveydenhoitaja (AMK)

Lisäksi kelpoisuuteen vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle haetaan, että ala, jolta aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös kokemus, joka on hankittu aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen mutta ennen korkeakoulututkintoa. Aiempi suoritettu tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa.

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan »

Koulutuksen lähipäivät

Lue lisää