Päihteet ja syrjäytyminen

Sosiaalialan YAMK-tutkinto

Laajuus:90 op
Opiskelun kesto:1,5 v
Tutkintonimike:sosionomi (YAMK)
Hakuaika:kevät 2018
Koulutus alkaa:syksy 2018
Opiskelupaikkakunnat:

Helsinki (monimuotototeutus)

Päihteet ja syrjäytyminen -koulutus syventää opiskelijan ammatillista ja aikuissosiaalityön osaamista ja tutkimus- ja kehittämistyön valmiuksia. Koulutus antaa teoreettisia ja menetelmällisiä valmiuksia kohdata syrjäytymisilmiöitä päihde-, kriminaali- ja lastensuojelutyössä. Opiskelija saa valmiuksia päihdepalveluiden ja syrjäytyneiden ryhmiin kohdennetun aikuissosiaalityön systemaattiseen arvioimiseen ja kehittämiseen.

Koulutus on monimuotokoulutusta, joka on mahdollista suorittaa työn ohella. Opintojen vaativuuden takia kuitenkin suositellaan, että ainakin osa niistä suoritetaan päätoimisesti ja työstä vapaana. Lähiopetuspäiviä on 2–3 kuukaudessa lukukausien aikana.

Pohjakoulutusvaatimukset

Hakukelpoisuuteen oikeuttaa sosiaalialan AMK-tutkinto (sosionomi AMK) tai yliopistossa suoritettu kandidaatintutkinto, jonka pääaineena on sosiaalityö tai sosiaalipolitiikka.

Lisäksi kelpoisuuteen vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle haetaan, että ala, jolta aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös kokemus, joka on hankittu aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen mutta ennen korkeakoulututkintoa. Aiempi suoritettu tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa.

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan »