Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutuotannon kehittäminen

Sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto

Laajuus:90 op
Opiskelun kesto:1,5 v
Tutkintonimike:sairaanhoitaja (YAMK), terveydenhoitaja (YAMK), sosionomi (YAMK)
Hakuaika:14.–28.3.2018 klo 15
Koulutus alkaa:syksy 2018
Opiskelupaikkakunnat:

Helsinki (monimuotototeutus), hae Opintopolussa

Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutuotannon kehittämisen koulutuksessa perehdytään asiakaslähtöiseen palvelujen kehittämiseen sekä innovatiiviseen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaan hyvinvointialan yrittäjyyteen.

Koulutuksessa painottuu asiakaskokemuksen ja tutkimuksellisen näytön hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä. Koulutuksen keskiössä on se, miten hyvinvointia edistävien palveluverkkojen toiminnassa voi edistää asiakaslähtöisyyttä.

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden perehtyä erilaisiin yrittämisen muotoihin hyvinvointialoilla, ja se valmentaa sekä yrittämisen että johtamisen asiantuntijatehtäviin.

Koulutuksessa korostuu ajatus eettisesti kestävistä hyvinvointialan työpaikoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavista yrityksistä. Lisäksi opinnot läpäisee ajatus toiminnan ja osaamisen jatkuvasta kehittämisestä.

Pohjakoulutusvaatimukset

Tutkinnot, joiden perusteella voi hakea:

  • sosionomi (AMK)
  • sosionomi (AMK) -diakoni
  • sosionomi (AMK) -kirkon nuorisotyönohjaaja
  • sosionomi (AMK) -kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja
  • sairaanhoitaja (AMK)
  • sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa
  • terveydenhoitaja (AMK)

Lisäksi kelpoisuuteen vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle haetaan, että ala, jolta aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös kokemus, joka on hankittu aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen mutta ennen korkeakoulututkintoa. Aiempi suoritettu tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa.

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan »

Hae