YAMK-tutkinnot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot eli YAMK-tutkinnot ovat työelämän kehittämiseen suuntautuvia ylempiä korkeakoulututkintoja, jotka syventävät ammatillista asiantuntijuutta ja erityisosaamista. YAMK-koulutuksissa opiskelu on vahvasti työelämälähtöistä, ja esimerkiksi opinnäytetyö toteutuu koko koulutuksen läpäisevänä prosessina yhteistyössä työelämän kanssa. Tutkinnot ovat laajuudeltaan 90 opintopistettä. Kaikki YAMK-koulutukset toteutetaan monimuoto-opintoina.

Kuka voi hakea YAMK-koulutukseen?

YAMK-koulutukseen hakevalla tulee olla alempi korkeakoulututkinto sekä sen suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus koulutukseen liittyvältä alalta. Tarkemmat pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset määritellään erikseen kunkin koulutuksen kuvauksessa.

Diakissa voit suorittaa seuraavat YAMK-tutkinnot:

• Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen (hakuaika ilmoitetaan myöhemmin)
• Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutuotannon kehittäminen  (haussa keväällä 2018)
• Osallisuuden edistäminen ja sosiaalinen kuntoutus (haussa keväällä 2018)
• Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (hakuaika ilmoitetaan myöhemmin)
• Tulkkaustoiminnan kehittäminen (hakuaika ilmoitetaan myöhemmin)
• Master’s Degree Programme in Global Health Care (haussa keväällä 2018)
• Master’s Degree Programme in Community Development, Human Rights and Conflict Resolution (hakuaika ilmoitetaan myöhemmin)

Katso Diakin koulutukset myös Studentum-portaalissa!