Asioimistulkkaus:
Lisätietoa syksyllä 2017 alkavista opinnoista

Syksyllä 2017 aloittavan ryhmän työkielet ovat suomen kielen lisäksi arabia, kiina (mandariini), kurdi (soranin murre), persia, somali, thai, turkki ja vietnam. Hakijan on suomen kielen lisäksi osattava hyvin ilmoittamaansa työkieltä.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että opiskelija osaa tietokoneen peruskäytön sekä hänellä on omassa käytössään tietokone ja siinä toimiva Internet-yhteys, kuulokemikrofoni ja web-kamera.

Opetuspaikkakunnat

Koulutus toteutetaan monikampustoteutuksena, jossa lähiopetusjaksoille voi osallistua kaikilla Diakin kampuksilla (Helsinki, Oulu, Pieksämäki, Pori ja Turku).   Lukukausittain kokoonnutaan 1–2 kertaa Helsingissä yhtenä ryhmänä. Helsingin-jaksojen matka- ja majoituskustannukset opiskelija maksaa itse.

Koulutuksen sisällöt

Koulutuksen sisällöissä keskitytään tulkkaukseen ja kääntämiseen, tulkin ammatilliseen työnkuvaan ja ammattietiikkaan. Ohjatut tulkkauksen käytännön harjoittelut sisältyvät koulutukseen. Koulutukseen sisältyy myös työkielten ja -kulttuurien sekä erityisesti suomalaisen yhteiskunnan ja sen palvelurakenteen opintoja.

Opetusmuoto

Opiskelu toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa yhdistellään lähiopetusta, etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Opintojen suorittaminen edellyttää osallistumista lähi- ja etäjaksojen työskentelyyn, tehtävien suorittamista ja oppimisen reflektointia.

Harjoittelut

Opiskeluun kuuluu päätoimisia harjoittelujaksoja, jotka on teemoitettu lukukausien mukaan. Harjoittelut tehdään pääasiassa lukukausien aikana. Opinnoissa on mahdollisuus kansainväliseen harjoitteluun tai opiskeluun 4. ja 6. lukukaudella. Opiskelija voi suorittaa opintojaan myös soveltuvin osin Diakin hankkeissa.

Koulutuksessa pyritään myös mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään kunkin kampuksen laajempaa oppimisympäristöä sosiaali-, terveys- ja kirkon alalta.

Syksyn 2017 opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

1.lukukausi 30 op, Ammatillisen työn lähtökohdat

 • Oppimisen välineet 15 op
  • Oppiminen ja oppimisympäristöt 6 op
  • Puheviestintä 2 op
  • Kirjoitusviestintä 4 op
  • Suomi I, 3 op
 • Johdanto tulkkaukseen ja tulkin ammattiin 10 op
  • Identiteetti, ammatillisuus ja ammattietiikka 5 op
  • Tulkkauksen perusteet 5 op
 • Suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri 5 op

Syksyn 2017 lähiopetusjaksot

 • vko 34 aloituspäivät 23.–25.8.2017 kaikki opiskelijat tulevat Helsinkiin
 • vko 36 4.–8.9.
 • vko 39 25.–29.9.
 • vko 43 23.–27.10.
 • vko 47 20.–24.11.
 • vko 50 11.–15.12.2016, kaikki opiskelijat Helsingissä

Opintojen laajuus

Koulutuksessa suoritettavien opintojen laajuus riippuu opiskelijan aikaisemmista asioimistulkkauksen koulutukseen soveltuvista opinnoista ja alan työkokemuksesta. Opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops). Diakonia-ammattikorkeakoulussa opiskelijan on mahdollista hakea aikaisemmin hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoaan (AHOT) riippumatta siitä, miten, milloin tai missä osaaminen on hankittu. Lisätietoa AHOT- menettelystä löydät Diakin AHOT-sivulta.

Hae