Tulkki (AMK), asioimistulkkaus

Laajuus:210 op
Opiskelun kesto:3,5 v
Tutkintonimike:tulkki (AMK)
Hakuaika:kevät 2018
Koulutus alkaa:syksy 2018
Opiskelupaikkakunnat:

Helsinki (monimuotototeutus)
Pieksämäki (monimuotototeutus)
Pori (monimuotototeutus)
Oulu (monimuotototeutus)
Turku (monimuotototeutus)

Asioimistulkkaus on kahden kielen välistä tulkkausta. Koulutuksesta valmistuneet tulkit työllistyvät erilaisiin tulkkaus- ja käännöstehtäviin viranomaistahoilla, oikeus- ja kokoustulkkaukseen sekä kansainvälisiin tehtäviin. He voivat toimia myös asiantuntijoina oman kielensä tai kulttuurinsa ohjaustehtävissä. Lisäksi koulutus antaa valmiudet kääntää asiatekstejä sekä tehdä terminologista sanastotyötä.

Asioimistulkkauksen koulutuksessa keskitytään tulkkaukseen ja kääntämiseen, tulkin ammatilliseen työnkuvaan ja ammattietiikkaan. Koulutus sisältää myös työkielten ja -kulttuurien sekä erityisesti suomalaisen yhteiskunnan ja sen palvelurakenteen opintoja. Koulutuksessa keskitytään asioimistulkin työn kannalta oleellisimpiin toimintaympäristöihin, jotka ovat kasvatus- ja opetusala, sosiaaliala, terveysala, maahanmuutto sekä poliisi- ja oikeusala.

Koulutus toteutetaan monikampusperiaatteella, jolloin opiskelija voi osallistua kontaktiopetukseen miltä tahansa Diakin kampukselta. Koko opiskelijaryhmä kokoontuu Helsingissä 1–2 kertaa lukukaudessa.

Asioimistulkkauksen koulutuksen opiskeluympäristö on monikulttuurinen, ja opiskelijat tekevät pari- ja ryhmätöitä yli kieli- ja kulttuurirajojen. Tulkkiopiskelija voi suorittaa opintojaan myös vaihdossa oman kielialueensa korkeakouluissa, joissa on tulkkikoulutus.

Työkielinä koulutuksessa ovat suomi, arabia, kiina (mandariini), kurdi (soranin murre), persia, somali, thai, turkki tai vietnam. Toinen työkieli on aina suomi, ja hakijan on osattava sekä suomea että yhtä työkielistä. Hakijalla tulee olla todistus suomen kielen taidosta koulutukseen haettaessa.

Lue lisää suomen kielen taidon todistamisesta kevään 2017 hakijan oppaan (PDF) sivulta 16.

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan »

Lisätietoa syksyllä 2017 alkavista opinnoista

Lue lisää

Hae