Tulkki (AMK), asioimistulkkaus

Laajuus:210 op
Opiskelun kesto:3,5 v
Tutkintonimike:tulkki (AMK)
Hakuaika:14.–28.3.2018 klo 15
Koulutus alkaa:elokuu 2018
Opiskelupaikkakunnat:

Helsinki (monimuotototeutus), hae Opintopolussa
Pieksämäki (monimuotototeutus)
Pori (monimuotototeutus)
Oulu (monimuotototeutus)
Turku (monimuotototeutus)

Asioimistulkkaus on kahden kielen välistä tulkkausta. Koulutuksesta valmistuneet tulkit työllistyvät erilaisiin tulkkaus- ja käännöstehtäviin viranomaistahoilla, oikeus- ja kokoustulkkaukseen sekä kansainvälisiin tehtäviin. He voivat toimia myös asiantuntijoina oman kielensä tai kulttuurinsa ohjaustehtävissä. Lisäksi koulutus antaa valmiudet kääntää asiatekstejä sekä tehdä terminologista sanastotyötä.

Asioimistulkkauksen koulutuksessa keskitytään tulkkaukseen ja kääntämiseen, tulkin ammatilliseen työnkuvaan ja ammattietiikkaan. Koulutus sisältää myös työkielten ja -kulttuurien sekä erityisesti suomalaisen yhteiskunnan ja sen palvelurakenteen opintoja. Koulutuksessa keskitytään asioimistulkin työn kannalta oleellisimpiin toimintaympäristöihin, jotka ovat kasvatus- ja opetusala, sosiaaliala, terveysala, maahanmuutto sekä poliisi- ja oikeusala.

Koulutus toteutetaan monikampusperiaatteella, jolloin opiskelija voi osallistua kontaktiopetukseen miltä tahansa Diakin kampukselta. Koko opiskelijaryhmä kokoontuu Helsingissä 1–2 kertaa lukukaudessa.

Asioimistulkkauksen koulutuksen opiskeluympäristö on monikulttuurinen, ja opiskelijat tekevät pari- ja ryhmätöitä yli kieli- ja kulttuurirajojen. Tulkkiopiskelija voi suorittaa opintojaan myös vaihdossa oman kielialueensa korkeakouluissa, joissa on tulkkikoulutus.

Työkielinä koulutuksessa ovat suomi, arabia, dari, kiina (mandariini), kurdi (soranin murre), persia, somali, urdu tai tigrinja. Toinen työkieli on aina suomi, ja hakijan on osattava sekä suomea että yhtä työkielistä. Hakijalla tulee olla todistus suomen kielen taidosta koulutukseen haettaessa.

 

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan »

Lisätietoa syksyllä 2018 alkavista opinnoista

Lue lisää

Hae