Terveydenhoitaja (AMK)

Laajuus:240 op
Opiskelun kesto:3,5–4 v pohjakouluksesta riippuen
Tutkintonimike:terveydenhoitaja (AMK)
Hakuaika:14.–28.3.2018 klo 15
Koulutus alkaa:elokuu 2018
Opiskelupaikkakunnat:

Helsinki (päivätoteutus), hae Opintopolussa

Terveydenhoitaja on terveydenhoitotyön ja kansanterveystyön asiantuntija, joka voi toimia sosiaali- ja terveydenhuollossa, järjestöissä ja alansa kansainvälisissä tehtävissä. Koulutus antaa laillistetun kelpoisuuden sekä sairaanhoitajaksi että terveydenhoitajaksi.

Terveydenhoitaja tukee ja ohjaa elämän eri vaiheissa olevia yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä terveyteen ja elämänhallintaan. Työ on kokonaisvaltaista terveydenedistämistä, joka vaikuttaa myös yhteiskunnallisesti esimerkiksi terveyden tasa-arvon lisäämiseen sekä terveyserojen ja eriarvoisuuden vähentämiseen.

Koulutus kehittää vuorovaikutus- ja päätöksentekotaitoja, joita terveydenhoitotyössä tarvitaan. Asiakaslähtöinen toiminta, kyky eläytyä ja rohkeus puuttua ovat terveydenhoitajan keskeistä osaamista. Lisäksi opinnot tarjoavat keinoja tieteellisen ja kokemusperäisen tiedon ymmärtämiseen ja soveltamiseen.

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan »

Tutustu valintakokeeseen »

"Tunnen tekeväni työtä, jolla on todella merkitystä."
Katso Veeran tarina.

Hae