Sosionomi (AMK)

Laajuus:210 op
Opiskelun kesto:3,5 v
Tutkintonimike:sosionomi (AMK)
Hakuaika:14.–28.3.2018 klo 15
Koulutus alkaa:elokuu 2018
Opiskelupaikkakunnat:

Helsinki (päivätoteutus), hae Opintopolussa
Pieksämäki (monimuotototeutus), hae Opintopolussa
Pori, ei haussa keväällä 2018

Sosionomin koulutus antaa valmiudet sosiaalialan laajalle kentälle asiakas-, ohjaus-, neuvonta- ja johtamistyön tehtäviin.

Sosionomi työskentelee julkisen ja kolmannen sektorin sekä yksityisten palveluntuottajien moninaisissa työtehtävissä varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä, lastensuojelussa, mielenterveystyössä, kriminaalityössä, maahanmuuttajatyössä, vanhustyössä, vammaistyössä, palveluohjauksessa, sosiaalivakuutuksessa, työvoimapalveluissa ja kuntoutuksessa.

Työssään sosionomi tukee erilaisten yksilöiden, perheiden ja sosiaalisten ryhmien yhteiskunnallista osallisuutta ja mahdollisuuksia mielekkääseen elämään. Hän edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä puolustaa yksilön ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia muuttuvassa yhteiskunnassa.

Opiskelija voi valita suuntaaviksi opinnoiksi yhden viidestä eri opintokokonaisuudesta:

• gerontologinen sosiaalityö
• mielenterveys- ja päihdetyö
• moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä
• vammaistyö
• varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö

Tutkintoon voi sisällyttää myös lastentarhanopettajan kelpoisuuteen edellytettävät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot (60 0p). Lue lisää lastentarhanopettajan kelpoisuudesta ja lataa opintojen rakennekaavio.

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan »

Tutustu valintakokeeseen »

Aliedustettujen ryhmien erillishaku 2017

Diak järjestää erillishaun korkeakoulutuksessa aliedustetuille ryhmille (maahanmuuttaja- tai romanitaustaiset hakijat). Hae sosionomi (AMK) -koulutukseen Porin toimipisteeseen erillishaun kautta Opintopolku-portaalissa 6.–20.9.2017 klo 15. Opinnot alkavat keväällä 2018. Lue lisää.

"On ihanaa, että voin olla toiveikas työn löytämisestä. Minua kiinnostaa työ nuorten parissa mielenterveyspuolella ja jopa ulkomailla. Suomalainen sosionomin tutkinto antaa valmiudet työskennellä joissakin maissa myös sosiaalityöntekijänä.”
Lue Vanessan tarina.

"Diakissa meistä kasvatetaan ammattilaisia, jotka ovat heikomman ja huono-osaisimman puolella. Luulen, että siitä tulee vahva osa identiteettiämme.”
Lue Iiriksen tarina.

"Suoritan osana tutkintoani varhaiskasvatuksen opinnot ja saan lastentarhanopettajan kelpoisuuden. Teenkin jo lastentarhanopettajan sijaisuutta opintojen ohella. Minua kiinnostavat myös perhetyö ja lastensuojelu."
Lue Marin tarina.

Hae