Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus

Laajuus:210 op
Opiskelun kesto:3,5 v
Tutkintonimike:sosionomi (AMK)
Hakuaika:ilmoitetaan myöhemmin
Koulutus alkaa:ilmoitetaan myöhemmin
Opiskelupaikkakunnat:

Helsinki, ei haussa keväällä 2018

Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutus tarjoaa väylän sosionomin tehtäviin, kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtäviin sekä lastentarhanopettajan tehtäviin.

Koulutus antaa valmiudet työskennellä sosionomina monissa eri tehtävissä nuorisotyössä, lastensuojelussa, mielenterveystyössä, kriminaalityössä, maahanmuuttajatyössä, vanhustyössä, vammaistyössä, palveluohjauksessa, sosiaalivakuutuksessa, työvoimapalveluissa ja kuntoutuksessa julkisella ja kolmannella sektorilla sekä yksityisten palveluntuottajien palveluksessa.

Lisäksi koulutus antaa lastentarhanopettajan kelpoisuuden ja kelpoisuuden Suomen evankelis-luterilaisen kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan (lapsityönohjaajan) virkoihin.

Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja on kasvattaja, jonka työn keskiössä ovat lapset ja perheet. Hänen tehtävänään on organisoida, koordinoida, ohjata ja kehittää seurakunnan varhaiskasvatuksen eli lapsi- ja perhetyön toimintaa. Työhön kuuluu ryhmätoimintaa, yksilöiden kohtaamista ja yhteistyötä kotien kanssa.

Varhaiskasvatuksen ohjaaja toimii seurakunnassa varhaiskasvatuksen asiantuntijana ja osallistuu kasvatus- ja perhetyön ja jumalanpalveluselämän toteuttamiseen ja kehittämiseen. Hän toimii myös yhteistyössä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja eri järjestöjen kanssa.

Tutkintoon sisältyvät lastentarhanopettajan kelpoisuuteen edellytettävät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot (60 0p). Lue lisää LTO-kelpoisuus ja lataa opintojen LTO_opinnot_2017.

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan »

”Diakissa on vahva välittämisen kulttuuri. Pidän tärkeänä myös sitä, että täällä oppimisen matka on yhtä tärkeä kuin oppimistulos.”
Lue Minnan tarina.

Hae