Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Laajuus:210 op
Opiskelun kesto:3,5 v
Tutkintonimike:sosionomi (AMK)
Hakuaika:14.–28.3.2018 klo 15
Koulutus alkaa:elokuu 2018
Opiskelupaikkakunnat:

Helsinki (päivätoteutus), hae Opintopolussa

Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö -koulutus tarjoaa väylän sekä sosionomin tehtäviin että kirkon nuorisotyöhön.

Koulutus antaa valmiudet työskennellä sosionomina monissa eri tehtävissä varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä, lastensuojelussa, mielenterveystyössä, kriminaalityössä, maahanmuuttajatyössä, vanhustyössä, vammaistyössä, palveluohjauksessa, sosiaalivakuutuksessa, työvoimapalveluissa ja kuntoutuksessa julkisella ja kolmannella sektorilla sekä yksityisten palveluntuottajien palveluksessa. Lisäksi koulutus antaa laillistetun kelpoisuuden nuorisotyönohjaajan virkoihin Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa sekä kristillisissä järjestöissä.

Nuorisotyönohjaaja on kristillisen kasvatuksen ja kasvun tukemisen ammattilainen, jonka keskeisinä työvälineinä ovat vuorovaikutuksen ja ohjaamisen taidot. Nuorisotyönohjaaja kohtaa työssään lapsia, nuoria ja perheitä monin eri tavoin. Hän työskentelee pienten ja suurten ryhmien sekä yksilöiden kanssa. Työssä korostuvat ohjaaminen, koulutussuunnittelu, opettaminen ja kehittäminen.

Koulutus antaa valmiuksia kristillisen uskon tuntemiseen ja tulkitsemiseen sekä toimimiseen kirkollisessa työympäristössä.

Tähän koulutukseen ei ole mahdollista sisällyttää lastentarhanopettajan kelpoisuuteen edellytettäviä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja (60 op).

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan »

Tutustu valintakokeeseen »

”Pidän Diakin etuna sitä, että saan kirkon nuorisotyönohjaajan pätevyyden lisäksi sosionomin pätevyyden. Koulutus tarjoaa monipuoliset työllistymismahdollisuudet.”
Lue Harrin tarina.

Hae