Sosionomi (AMK), diakoniatyö

Laajuus:210 op
Opiskelun kesto:3,5 v
Tutkintonimike:sosionomi (AMK)
Hakuaika:14.–28.3.2018 klo 15
Koulutus alkaa:elokuu 2018
Opiskelupaikkakunnat:

Helsinki (päivätoteutus), hae Opintopolussa
Oulu, ei haussa keväällä 2018
Pieksämäki (monimuotototeutus), hae Opintopolussa
Pori, ei haussa keväällä 2018

Sosionomi (AMK), diakoniatyö -koulutus tarjoaa väylän toimimiseen sekä sosionomina sosiaalialan ohjaus-, neuvonta-, asiantuntija- ja johtamistyön tehtävissä että kirkon diakoniatyössä.

Koulutus tarjoaa valmiudet työskennellä julkisen ja kolmannen sektorin sekä yksityisten palveluntuottajien moninaisissa työtehtävissä varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä, lastensuojelussa, mielenterveystyössä, kriminaalityössä, maahanmuuttajatyössä, vanhustyössä, vammaistyössä, palveluohjauksessa, sosiaalivakuutuksessa, työvoimapalveluissa ja kuntoutuksessa. Lisäksi se antaa laillistetun kelpoisuuden Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian virkoihin.

Koulutuksessa painottuvat ihmisen aineellisiin ja yhteiskunnallisiin tarpeisiin sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Diakoniatyön lähtökohtia ovat kristillinen usko ja ihmiskäsitys sekä sosiaalieettinen toimintatapa.

Diakoniatyössä kohdataan ihmisten arkea ja elämän monimutkaisia kysymyksiä luovasti mutta ammatillisesti. Diakoni auttaa ja tukee yksilöitä, perheitä, ryhmiä ja yhteisöjä eri elämäntilanteissa edistämällä heidän omatoimista selviytymistään. Usein työ tarkoittaa äänettömän hädän kuulemista ja näkemistä sekä sen syihin vaikuttamista.

Tähän koulutukseen ei ole mahdollista sisällyttää lastentarhanopettajan kelpoisuuteen edellytettäviä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja (60 op).

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan »

Tutustu valintakokeeseen »

"Haluan auttaa niitä, jotka ovat pudonneet turvaverkkojen läpi, ja niitä, jotka ovat kaikkein hädänalaisimmassa asemassa."
Katso Elisan tarina.

"Mielestäni romani on sataprosenttisesti romani ilman kulttuurinmukaista asuakin. Koen, että ennen kaikkea romaniasussa olen voinut edistää suvaitsevaisuutta.”
Lue Katjan tarina.

"Vaikka en työllistyisi lopulta kirkkoon, saan diakoniatyön koulutuksesta hyviä työkaluja ihmisen kohtaamiseen ja ihmisarvon huomioon ottamiseen, joita voin hyödyntää muissa työtehtävissä."
Lue Virpin tarina.

"Diakissa opiskelu on ollut ihanaa! Suosittelin Diakissa opiskelua myös 20-vuotiaalle tyttärelleni, joka opiskelee nyt toisessa toimipisteessä samassa koulutuksessa kuin minä. Pian perheessämme on diakoneja monessa polvessa.”
Lue Maikin tarina.

Hae