Sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:210 op
Opiskelun kesto:3,5 v
Tutkintonimike:sairaanhoitaja (AMK)
Hakuaika:14.–28.3.2018 klo 15
Koulutus alkaa:elokuu 2018
Opiskelupaikkakunnat:

Helsinki (päivätoteutus), hae Opintopolussa
Oulu (monimuotototeutus), hae Opintopolussa
Pieksämäki (monimuotototeutus), hae Opintopolussa
Pori (monimuotototeutus), hae Opintopolussa

Pori (monimuotototeutus), erillishaku aliedustetuille, lisätietoja alla

Sairaanhoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa, yksityisellä ja kolmannella sektorilla sekä erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä.

Koulutus antaa laaja-alaiset käytännölliset ja teoreettiset perustiedot ja -taidot, joita sairaanhoitajan ammatissa toimiminen ja työn kehittäminen edellyttävät. Lisäksi koulutuksessa paneudutaan eri-ikäisten ja erilaisten terveys- ja hyvinvointihaasteiden kanssa elävien ihmisten ja heidän perheidensä kohtaamiseen ja auttamiseen.

Diakin sairaanhoitajakoulutuksesta saa erityisosaamista huono-osaisten ja syrjäytyneiden tukemiseen ja auttamiseen sekä moniammatilliseen yhteistyöhön. Osaamisvalmiuksia syventävät monikulttuurisuusnäkökulma sekä paneutuminen siihen, miten yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Opiskelija voi valita syventäviksi opinnoiksi yhden viidestä eri opintokokonaisuudesta:

  • multicultural nursing
  • kriittisesti sairaan hoitotyö
  • mielenterveys ja päihdetyö
  • gerontologinen hoitotyö
  • perhehoitotyö.

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan »

Tutustu valintakokeeseen »

Aliedustettujen ryhmien erillishaku, kevät 2018

Diak järjestää erillishaun korkeakoulutuksessa aliedustetuille ryhmille (maahanmuuttaja- tai romanitaustaiset hakijat). Keväällä 2018 aliedustetut voivat hakea sairaanhoitaja (AMK) -koulutukseen Porin toimipisteeseen erillishaun kautta Opintopolku-portaalissa 14.–28.3.2018 klo 15. Opinnot alkavat syksyllä 2018. Linkki hakuohjeisiin lisätään lähempänä hakuaikaa.

"Olen saanut Diakista välineitä siihen, että voin toimia työssäni lähimmäisyyden, eettisyyden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaisesti. Vaikka kohtaaminen saattaa kestää vain vähän aikaa, siitä voi tehdä miellyttävän molemmille."
Lue Markuksen tarina.

"Uskon, että sairaanhoitajan tutkinto ei ainoastaan tuo mukanaan uudenlaisia mahdollisuuksia uralla etenemiseen, vaan opiskelu antaa minulle asiantuntemusta, josta on apua jo nykyisessä työssäni.” Lue Marian tarina.

Hae