Sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:210 op
Opiskelun kesto:3,5 v
Tutkintonimike:sairaanhoitaja (AMK)
Hakuaika:6.9.–20.9.2017 klo 15
Koulutus alkaa:tammikuu 2018
Opiskelupaikkakunnat:

Helsinki (monimuotototeutus), hae Opintopolussa
Oulu, ei haussa syksyllä 2017
Pieksämäki, ei haussa syksyllä 2017
Pori, ei haussa syksyllä 2017

Sairaanhoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa, yksityisellä ja kolmannen sektorin alueella sekä erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä. Sairaanhoitaja toimii työssään lähimmäisyyden, eettisyyden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaisesti.

Koulutus antaa laaja-alaiset käytännölliset ja teoreettiset perustiedot ja -taidot, joita sairaanhoitajan ammatissa toimiminen ja työn kehittäminen edellyttävät. Lisäksi koulutuksessa paneudutaan eri-ikäisten ja erilaisten terveys- ja hyvinvointihaasteiden kanssa elävien ihmisten ja heidän perheidensä kohtaamiseen ja auttamiseen.

Erityistä osaamista tavoitellaan huono-osaisten ja syrjäytyneiden tukemisessa ja auttamisessa sekä moniammatillisessa yhteistyössä. Osaamisvalmiuksia syventävät monikulttuurisuusnäkökulma sekä yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksien arviointi ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Opiskelija voi valita syventäviksi opinnoiksi yhden viidestä eri opintokokonaisuudesta:

  • multicultural nursing
  • kriittisesti sairaan hoitotyö
  • mielenterveys ja päihdetyö
  • gerontologinen hoitotyö
  • perhehoitotyö.

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan »

Tutustu valintakokeeseen »

"Olen saanut Diakista välineitä siihen, että voin toimia työssäni lähimmäisyyden, eettisyyden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaisesti. Vaikka kohtaaminen saattaa kestää vain vähän aikaa, siitä voi tehdä miellyttävän molemmille."
Lue Markuksen tarina.

"Uskon, että sairaanhoitajan tutkinto ei ainoastaan tuo mukanaan uudenlaisia mahdollisuuksia uralla etenemiseen, vaan opiskelu antaa minulle asiantuntemusta, josta on apua jo nykyisessä työssäni.” Lue Marian tarina.

Hae