Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö

Laajuus:240 op
Opiskelun kesto:3,5–4 v pohjakoulutuksesta riippuen
Tutkintonimike:sairaanhoitaja (AMK)
Hakuaika:14.–28.3.2018 klo 15
Koulutus alkaa:elokuu 2018
Opiskelupaikkakunnat:

Helsinki (päivätoteutus), hae Opintopolussa
Oulu, ei haussa keväällä 2018
Pieksämäki, ei haussa keväällä 2018
Pori (monimuotototeutus), hae Opintopolussa

Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutuksesta valmistuneella eli sairaanhoitaja-diakonissalla on laillistettu sairaanhoitajan kelpoisuus sekä kelpoisuus toimia evankelis-luterilaisen kirkon diakonian virassa. Koulutus antaa laaja-alaiset perustiedot ja -taidot, joita hoitotyössä tarvitaan. Lisäksi opintoihin kuuluu kirkollisia opintoja.

Diakonissa tekee ennaltaehkäisevää ja etsivää työtä auttamalla ja tukemalla yksilöä, perheitä, ryhmiä ja yhteisöjä erilaisissa elämäntilanteissa. Kirkon työssä diakonissat voivat hyödyntää terveysalan osaamistaan esimerkiksi vanhusten, lasten tai kehitysvammaisten parissa työskennellessään.

Diakonissan työn lähtökohtana on kristillinen ihmiskäsitys ja lähimmäisenrakkaus. Kirkon ja seurakunnan työntekijänä diakonissa toimii tiiviisti yhteistyössä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eri järjestöjen kanssa. Terveydenhuollon ammattilaisena diakonissa edistää terveyttä kokonaisvaltaisesti, vahvistaa voimavaroja sekä mahdollistaa toivoa, omatoimista selviytymistä ja osallisuutta. Hoitotyössä diakonissan vahvuutena on kokonaisvaltainen ymmärrys ihmisestä ja hänen hyvinvoinnistaan.

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan »

Tutustu valintakokeeseen »

"Sairaanhoitaja-diakonissan koulutuksessa painottuu ihmisen kokonaisvaltainen auttaminen ja tukeminen. Terveysalan erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi saattohoidossa, tulee vastaan isoja kysymyksiä, joissa tarvitaan kokonaisvaltaista ymmärrystä ihmisen tarpeista."
Lue Maarian, Iidan ja Jennin tarina

"Tuplapätevyys auttaa työllistymisessä: sairaanhoitaja-diakonissan koulutus tarjoaa monipuolisia työmahdollisuuksia, sillä tutkinnolla voi työskennellä sekä sosiaali- ja terveysalalla että seurakuntien palveluksessa.”
Lue Piian tarina

Hae