AMK-tutkinnot

Ammattikorkeakoulututkinto eli AMK-tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, joka tarjoaa vahvan tietopääoman lisäksi käytännönläheisen ammattitaidon. Useat harjoittelujaksot erilaisissa toimintaympäristöissä tukevat ammatillista kasvua. Tutkinto antaa valmiudet monenlaisiin asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Miten Diakissa voi opiskella?

Diakissa järjestetään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia päiväopintoina, päivä-monimuoto-opintoina ja monimuoto-opintoina. Harjoitteluja sisältyy kaikkiin koulutuksiin, ja ne suoritetaan aina kokopäiväopiskeluna.

Ammattikorkeakoulututkinnon sekä vähintään kolmen vuoden alalta kartutetun työkokemuksen jälkeen on mahdollista suorittaa ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Diakissa voit suorittaa seuraavat sosiaali-, terveys- ja tulkkauksen alan AMK-tutkinnot:

Katso Diakin koulutukset myös Studentum-portaalissa!