Valintaperusteet

Näillä sivuilla olevat tiedot koskevat syksyn 2017 yhteishakua. Kevään 2018 yhteishaun ohjeet päivitämme syksyn 2017 aikana. Tästä löydät syksyn 2017 yhteishaun hakijan oppaan.

Diak noudattaa yhteishaussa vuoden 2017 valtakunnallista valintaperustesuositusta (PDF). Diakissa ei ole käytössä harkinnanvaraista valintaa.

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • 120 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen ammatillisen tutkinnon
 • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
 • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Pohjakoulutusten todistukset

Suomalaisen pohjakoulutuksen tulee olla valmis niin, että hakija voi toimittaa kopion tutkintotodistuksestaan korkeakouluun 29.12.2017 klo 15.00 mennessä (syksyllä valmistuvat). Ulkomaisia tutkintoja koskeva aikataulu löytyy vuoden 2017 valintaperustesuosituksen (PDF) aikataululiitteestä.

Jos et ole varma, antaako pohjakoulutuksesi hakukelpoisuuden, ole yhteydessä hakijapalveluihin. Tarkemmat valintaperusteet löydät kunkin haussa mukana olevan Diakin koulutuksen koulutuskuvauksesta Opintopolku-palvelusta sekä Diakin syksyn 2017 hakijan oppaasta (PDF).

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon hakevan tulee kiinnittää huomiota myös terveydellisiin vaatimuksiin.

Liitteiden toimittamisesta yhteishaussa

Suurimman osan syksyn 2017 yhteishaussa hakevista ei tarvitse lähettää liitteitä hakulomakkeeseensa hakuvaiheessa. Hakijan tulee toimittaa todistuskopio tai muu liite ylimmän ammattikorkeakouluhakutoiveensa hakijapalveluihin 27.9.2017 klo 15.00 mennessä, jos hän hakee

 • ennen vuotta 1990 suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla
 • ulkomaisella korkeakoulukelpoisuuden antavalla tutkinnolla (ei koske hakukautena valmistuvia EU-/ETA-maan kansalaisia, joiden tutkintojen tulee olla suoritettu niin, että kopio on perillä korkeakoulussa viimeistään 29.12.2017 klo 15.00)
 • EB-, IB- tai Reifeprüfung-tutkinnolla.

Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee toimittaa todistuskopion lisäksi kopio virallisesta käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, mikäli todistus ei ole laadittu millään näistä kielistä.

Lisäksi jos hakemuksen lähettämisen jälkeen Opintopolku antaa sinulle jonkin tässä mainitsemattoman liitepyynnön, etkä ole varma, miten toimia, ota yhteys ylimmän hakutoiveesi korkeakoulun hakijapalveluihin.

Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna hakukautena valmistuvien osalta niin, että tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulussa viimeistään 29.12.2017 klo 15.00. Tutkinnon on kuitenkin oltava valmis jo hakuajan loppuun mennessä, jos hakija hakee ulkomailla suoritetulla tutkinnolla eikä hän ole EU- tai ETA-maan kansalainen.

Diak tarkistaa alkuperäiset todistukset opiskelijoiksi hyväksytyiltä hakijoilta.

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen valintaperusteet

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Jokaiseen hakukohteeseen määritellään erikseen pohjakoulutusvaatimus.

Jos valmistut hakuajan aikana, tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulun hakijapalveluissa 10.7.2018 klo 15.00 mennessä.

Osoittaaksesi hakukelpoisuutesi Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla, toimita kopio hakemuksesi perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta korkeakoulun hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. Tämä ei koske hakuajan aikana valmistuvia ulkomaisen tutkinnon suorittavia hakijoita.

Jos todistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, toimita virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi todistuksesta tekemä käännös ylimpänä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Käännöksen on oltava perillä hakijapalveluissa 13.4.2018 klo 15.00 mennessä.

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta (kolme vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2018 mennessä ja syksyn haussa 31.12.2018 mennessä.

Diakonia-ammattikorkeakoulu hyväksyy myös työkokemuksen, joka on hankittu aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen minkä tahansa alan tutkinnon jälkeen, mutta ennen korkeakoulututkintoa. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään 36 kuukauden (kolmen vuoden) työkokemus.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL -vakuutettu. (YEL = yrittäjäeläkevakuutus, MYEL = viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen

Tutkinto- ja työtodistukset sekä mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, pyydä työnantajalta väliaikainen työtodistus.

Jos alkuperäinen tutkinto- tai työtodistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, toimita hakijapalveluihin virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi todistuksesta tekemä käännös, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.