Valintakokeet, sosiaali- ja terveysala

Tällä sivulla esitellyt valintakokeet koskevat tutkintoja

  • sairaanhoitaja (AMK)
  • sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
  • sosionomi (AMK)
  • sosionomi (AMK), diakoniatyö
  • sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
  • sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus

Valintatavat sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin on määritelty vuoden 2017 valintaperustesuosituksessa (PDF).

Diak kuuluu valtakunnallista valintakoeyhteistyötä tekeviin ammattikorkeakouluihin. Lisätietoa valintakoeyhteistyössä mukana olevista koulutuksista syksyn 2017 yhteishaussa voit lukea täältä.

Esivalintakoe

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakija suorittaa sote-alan AMK-tutkintojen yhteisen esivalintakokeen 12.10.2017. Toisessa vaiheessa Diakin varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan esivalintakokeen perusteella vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita koulutuksen aloituspaikkoihin verrattuna. Kutsut varsinaisiin valintakokeisiin pyritään lähettämään noin viikkoa ennen valintakoetta. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Varsinainen valintakoe

Esivalintakokeen pisteet nollautuvat ennen varsinaista valintakoetta. Lopullinen valinta tehdään pelkän varsinaisen valintakokeen perusteella.

Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkoon opiskeltavaa materiaalia. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Koulutukseen valittavalta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

Täytä taustatietolomake, jos osallistut valintakokeeseen. (linkki taustatietolomakkeeseen lisätään myöhemmin)

Diakin sosionomikoulutusten valintakokeet järjestetään 31.10.–2.11.2017 välisenä aikana toimipisteestä riippuen. Sosiaali- ja terveysalan valintakokeissa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia ja oppimis- sekä työskentelyvalmiuksia. Varsinainen valintakoe koostuu seuraavista osioista:

  • kirjallinen tehtävä, jolla arvioidaan hakijan oppimisvalmiuksia
  • ryhmäkeskustelu.

Diakin sairaanhoitajakoulutusten sähköinen valintakoe pidetään 31.10.2017. Kokeeseen osallistutaan paikan päällä. Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia ja oppimis- sekä työskentelyvalmiuksia.

Pisterajat

Yhteishaussa Diakiin sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon hakevalla valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja alin hyväksytty pistemäärä on 30 pistettä. Hakijan tulee myös suorittaa jokainen osio hyväksytysti (vähintään 2 pistettä).

Erillishaussa Diakin Oulun ja Porin toimipisteisiin sairaanhoitajan (AMK) -tutkintoon hakevilla valintakokeen maksimipistemäärä on 70. Alin hyväksytty pistemäärä on 35 pistettä. Hakijan tulee myös suorittaa jokainen osio hyväksytysti.