Valintakokeet, humanistinen ja kasvatusala

Tällä sivulla esitellyt valintakokeet koskevat koulutuksia

  • tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus
  • tulkki (AMK), asioimistulkkaus.

Valintakoeyhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)

Humanistisella ja kasvatusalalla tehdään ammattikorkeakoulujen välistä valintakoeyhteistyötä tulkki (AMK) -päiväkoulutuksen tiimoilta. Tämä tarkoittaa, että yhteistyössä toimivat ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisen ammattikorkeakoulun vastaavan koulutuksen valintakoetuloksen ja etukäteistehtävän arvioinnin. Valintakoetulos välittyy yhteistyötä tekevien ammattikorkeakoulujen välillä automaattisesti.

Valintakoeyhteistyötä tehdään vain päivätoteutuksen koulutuksissa. Monimuoto- ja ylempi AMK -koulutuksissa valintakokeet ovat ammattikorkeakoulu- tai hakukohdekohtaiset.

Miten viittomakielen ja tulkkauksen etukäteistehtävä suoritetaan?

Etukäteistehtävä on karsiva (suoritettava hyväksytysti) ja pakollinen (ensimmäinen osa valintakokeesta). Karsiva etukäteistehtävä tarkoittaa, että etukäteistehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty ja tehtävän hyväksytty suorittaminen on ehtona valintakoekutsumiseen yhdessä hakukelpoisuuden kanssa.

Valintakokeisiin kutsutaan kaikki ne hakukelpoiset hakijat, jotka ovat palauttaneet etukäteistehtävän (sähköinen lomake, linkki alla) maanantaihin 10.4.2017 kello 15.00 mennessä ja suorittaneet sen hyväksytysti.

Jos hakija hakee tulkki (AMK) -koulutukseen sekä Diakiin että Humakiin, tekee hän etukäteistehtävän sen ammattikorkeakoulun ohjeistuksen mukaisesti, joka ammattikorkeakouluista on hakijan ensisijaisin tulkki (AMK) -hakutoive. Vain määräaikana palautetun ja hyväksytyn etukäteistehtävän suorittanut hakukelpoinen hakija kutsutaan valintakokeeseen.

Siirry viittomakielen etukäteistehtävään tästä

Lue viittomakielen ja tulkkauksen valintakokeesta ja asioimistulkkauksen valintakokeesta Opintopolusta.