Valintakokeet, humanistinen ja kasvatusala

Tällä sivulla esitellyt valintakokeet koskevat koulutuksia

  • tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus
  • tulkki (AMK), asioimistulkkaus.

Valintakoeyhteistyö

Tulkkikoulutuksen osalta ammattikorkeakoulut (Diak ja Humak) eivät tee valintakoeyhteistyötä eli etukäteistehtävät ja valintakokeet ovat ammattikorkeakoulukohtaisia.

Miten viittomakielen ja tulkkauksen etukäteistehtävä suoritetaan?

Etukäteistehtävä on karsiva (suoritettava hyväksytysti) ja pakollinen (ensimmäinen osa valintakokeesta). Karsiva etukäteistehtävä tarkoittaa, että etukäteistehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty ja tehtävän hyväksytty suorittaminen on ehtona valintakoekutsumiseen yhdessä hakukelpoisuuden kanssa.

Valintakokeisiin kutsutaan kaikki ne hakukelpoiset hakijat, jotka ovat palauttaneet etukäteistehtävän (sähköinen lomake, linkki alla) 16.4.2018 kello 15.00 mennessä ja suorittaneet sen hyväksytysti.

Jos hakija hakee tulkki (AMK) -koulutukseen sekä Diakiin että Humakiin, tekee hän etukäteistehtävän kumpaankin ammattikorkeakouluun erikseen ja osallistuu kummankin oppilaitoksen omaan tulkkauksen valintakokeeseen. Vain määräaikana palautetun ja hyväksytyn etukäteistehtävän suorittanut hakukelpoinen hakija kutsutaan valintakokeeseen.

Siirry viittomakielen etukäteistehtävään tästä (päivitetään myöhemmin)

.