Esteettömyys ja erityisjärjestelypyynnöt

Valintakokeeseen kutsuttu henkilö voi hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin. Hakeminen tapahtuu erillisellä lomakkeella. Hakemukseen tulee aina liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakoe

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakokeeseen on haettava erityisjärjestelyitä viimeistään 27.9.2017 klo 15.00 mennessä. Lomake sekä ohjeet erityisjärjestelyiden hakemiseen löytyvät täältä.

Diakin varsinainen valintakoe

Jos hakija vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen tulee täyttää ja toimittaa korkeakoululle kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva lomake, johon liitetään mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esim. lukihäiriöstä.

Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen. Hakemus, jossa on eriteltynä hakijan pyyntö tulevaan haun valintakokeeseen liittyviin erityisjärjestelyihin, on toimitettava liitteineen viimeistään 27.9.2017 klo 15.00 mennessä Diakin hakijapalveluihin.

Vain akuuteissa poikkeustapauksissa em. määräajan jälkeen ennen valintakoetta lähetetty pyyntö otetaan käsiteltäväksi. Voi olla tilanteita, että erityisjärjestelyjä ei voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai erityisjärjestelyt todetaan muutoin mahdottomaksi järjestää.

Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lisäaika voidaan myöntää vain jos lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea. Lausunnot voivat olla pääsääntöisesti korkeintaan 5 (viisi) vuotta vanhoja.

Diak ilmoittaa hakijalle sähköpostitse erityisjärjestelyistä, joihin hänelle on myönnetty oikeus. Mikäli erityisjärjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, lähetetään ko. tapauksessa hakijalle kirjallinen ilmoitus perusteluineen.