Usein kysytyt kysymykset

Mitä tarkoittaa monimuoto-opetus?

Monimuoto-opinnot tarjoavat hyvän mahdollisuuden käyttää omaa työympäristöä oppimisympäristönä ja hyödyntää esimerkiksi omia työtehtäviä osana opintoja.

Monimuoto-opetuksessa on lähiopetusviikko 3–4 viikon välein. Tällöin opiskelet kampuksella yleensä maanantaista perjantaihin. Lukukaudessa on 4–6 lähiviikkoa. Lähiopetusta on 40 tuntia kuukaudessa. Opinnot etenevät itsenäisesti ja ryhmässä opiskellen ja niissä hyödynnetään vertaisoppimista sekä verkostoissa työskentelyä.

Etäviikkojen aikana on verkkoluentoja (klo 16:n jälkeen) sekä verkon kautta tapahtuvaa ohjausta. Etäviikkojen aikana opiskelijat työstävät oppimistehtäviä itsenäisesti ja tiimeissä.

Monimuoto-opintoihin ei tarvita alan työkokemusta tai aikaisempia alan opintoja. Opiskelu katsotaan kokopäiväiseksi aivan kuten päivätoteutuksessakin, joten monimuoto-opiskelijana olet oikeutettu opintotukeen.

Voit opiskella monimuotona Diakin Helsingin-, Oulun-, Pieksämäen- ja Porin-kampuksilla.

Mitä tarkoittaa päivä-monimuoto-opetus?

Jos haet päivä-monimuotokoulutukseen, varaudu opiskelemaan viitenä päivänä viikossa. Opinnot koostuvat virtuaaliopinnoista, itsenäisestä työskentelystä, harjoitteluista ja lähiopetuksesta. Päivä-monimuoto-opetuksessa lähiopetusta on arkipäivinä 3–5 päivänä viikossa klo 9–17 välillä, yhteensä noin 80 tuntia kuukaudessa. Opinnot etenevät ryhmän mukana. Etäpäivien aikana on tiimitöitä ja itsenäisiä oppimistehtäviä.

Voit opiskella päivä-monimuotona ainoastaan Diakin Helsingin-kampuksella.

Mitä tarkoittaa päiväopetus?

Päiväopinnot edellyttävät sitoutumista kokopäiväopiskeluun. Päiväopetuksessa lähiopetusta on 30–40 tuntia viikossa. Opiskelu tapahtuu noin kahdeksan tunnin työpäivinä, viitenä päivänä viikossa. Opinnot etenevät ohjatusti ryhmän mukana tietyssä järjestyksessä.

Päiväopintoja on tarjolla vain Turussa tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus -koulutuksessa.

Mitä tarkoittaa monikampustoteutus?

Monikampustoteutuksessa lähiopetus (noin 1 viikko/kuukausi) järjestetään verkkoluokkahuoneessa ja opetukseen voi osallistua miltä tahansa Diakin kampukselta (Helsinki, Oulu, Pieksämäki, Pori ja Turku) etäyhteydellä. Lukukaudessa järjestetään 1–2 lähiopetusjaksoa, joihin kaikki opiskelijat kokoontuvat Helsinkiin.

Opiskelijat muodostavat yhden opiskelijaryhmän riippumatta siitä, miltä kampukselta he osallistuvat. Monikampustoteutuksessa opettaja ja opiskelijat kohtaavat pääosin verkkoluokkahuoneessa.

Tulkki (AMK), asioimistulkkaus -koulutus toteutetaan monikampustoteutuksena.

Koska voin hakea?

Katso hakuaikataulut.

Miten haen?

Katso hakuohjeet ja lue lisää Opintopolku-palvelusta.

Millä tutkinnolla voin hakea Diakiin?

Katso valintaperusteet.

Voinko hakea ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistuksella?

Korkeakoulutodistuksella ei voi hakea. Katso valintaperusteet.

Voinko hakea avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla?

Lue lisää polkuopinnoista.

Mistä tiedän, olenko ensikertalainen hakija?

Et ole enää ensikertalainen, jos olet suorittanut Suomessa korkeakoulututkinnon tai ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan kevään 2014 yhteishausta tai sen jälkeisistä yhteishauista.

Tuleeko minulle kutsu valintakokeeseen?

Diakin varsinaiseen valintakokeeseen valitut saavat kutsun sähköpostitse. Huomaathan, että sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeeseen ei lähetetä valintakoekutsua. Lue lisää sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeesta.

Mistä valintapisteet muodostuvat?

Tarkista sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintojen ja humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen valintaperusteet.

Voinko täydentää tai muuttaa hakemustani?

Hakukohteita ja niiden keskinäistä järjestystä voi muuttaa vain yhteishaun aikana. Muutokset voit tehdä itse Opintopolku-palveluun kirjautumalla. Lue muutosten tekemisestä lisää Opintopolku-palvelusta.

Jos hakukelpoisuuteen vaikuttavat tietosi muuttuvat hakuajan jälkeen, ilmoita ne kirjallisesti ylimmän hakukohteesi hakijapalveluihin 27.9.2017 klo 15.00 mennessä.

Ilmoita lopulliseen valintaan vaikuttavien tietojen muutokset kirjallisesti ylimmän hakukohteen hakijapalveluihin 9.11.2017 klo 15.00 mennessä.

Ilmoita kaikki hakulomakkeelle pyytämäsi muutokset hakijapalveluihin kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse. Pelkkää todistusten toimittamista hakijapalveluihin tai valintakokeeseen ei tulkita muutospyynnöksi, vaan muutospyynnön on oltava yksilöity ja yksiselitteinen. Mainitsethan yhteydenotossa koko nimesi ja hakemusnumerosi.

Miten perun hakemukseni?

Jos haluat perua hakemuksesi, ota yhteyttä ensimmäisen hakutoiveesi ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Katso Diakin hakijapalveluiden yhteystiedot.

Miten otan vastaan opiskelupaikan tai kieltäydyn opiskelupaikasta?

Saat Opintopolusta opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen, jos sinut on hyväksytty opiskelemaan Diakiin. Ilmoituksen linkkiä painamalla pääset hyväksymään tai hylkäämään opiskelupaikan. Lue lisäohjeet Opintopolusta.

Jos päätät ottaa opiskelupaikan vastaan, käy myös Diakin virallisten verkkosivujen Uuden opiskelijan info -sivulla.

Voinko ottaa vastaan kaksi opiskelupaikkaa?

Yhden opiskelupaikan säännöksen mukaan voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina. Siirtohaun kautta saatu paikka ei kuulu yhden opiskelupaikan säännöksen piiriin. Lisätietoa Opintopolku.fi-palvelussa.

Mitä teen, jos tarvitsen erityisjärjestelyjä valintakokeissa?

Voit hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. Esivalintakokeeseen ja varsinaiseen valintakokeeseen haetaan erityisjärjestelyitä erikseen.

Hae sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyitä 25.9.2017 mennessä. Hakulomake sekä ohjeet erityisjärjestelyiden hakemiseen löytyvät täältä. Toimita esivalintakokeen lomake liitteineen sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jonka hakukohde sinulla on ylimpänä hakutoiveena.

Jos tarvitset erityisjärjestelyitä Diakin varsinaiseen valintakokeeseen, hae järjestelyitä vapaamuotoisesti (ei lomakkeella) 27.9.2017 klo 15.00 mennessä. Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, jätä erityisjärjestelyhakemus viipymättä korkeakouluihin, joihin olet hakenut.

Mainitse hakemuksessa hakemasi erityisjärjestelyt, kuten lisäaika, tietokoneen käytön mahdollisuus kirjalliseen kokeeseen tai esteettömään liikkumiseen liittyvät järjestelyt. Esitä myös perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Perusteluita voivat olla esimerkiksi sairaus tai keskivaikea tai vaikea lukivaikeus. Liitä hakemukseesi kopiot lääkärin- ja muista todistuksista.

Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen, ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä, ei useampana vuonna peräkkäin. Jos ilmoittaudut myöhemmin saman tai jonkin muun hakukohteen hakuun, hae valintakokeen erityisjärjestelyjä uudelleen.

Mitä teen, jos olen tyytymätön opiskelijavalintaan?

Jos olet tyytymätön opiskelijavalintaan, voit tehdä oikaisupyynnön 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamispäivästä.

Jos koet, että valintaa ei ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteys hakijapalveluihin.

Hakijapalveluissa selvitetään, miksi opiskelijaa ei ole valittu:

  • kokonaisvalintapisteet eivät ole riittäneet tai
  • valintakokeen jokin osio voi olla mennyt heikosti, minkä vuoksi kokonaistulos on hylkäävä.

Jos aiot tehdä oikaisupyynnön em. selvityksistä huolimatta, ole yhteydessä hakemasi koulutuksen opinto-ohjaajaan. Opinto-ohjaajien yhteystiedot ja ajat, joina he ovat tavoitettavissa, annetaan hakijapalveluista.

Jos vielä lisäselvitysten jälkeen haluat, voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa tuloksen julkistamispäivästä. Toimita oikaisupyyntö hakijapalveluiden postiosoitteeseen. Tee oikaisupyyntö kirjallisesti.

Diakin tutkintolautakunta käsittelee oikaisupyynnöt kokouksessaan. Päätöksestä tiedotetaan hakijalle kirjallisesti.

Jos oikaisupyyntö koskee sosiaali- ja terveysalan esivalintakoetta, toimita pyyntö siihen ammattikorkeakouluuun, jonka olet valinnut ylimmäksi hakukohteeksi ja jossa on käytössä esivalintakoe. Ammattikorkeakoulut ohjeistavat oikaisupyynnön tekemisessä omilla verkkosivuillaan.

Haluaisin lykätä opintojeni aloittamista. Kuinka toimin?

Ammattikorkeakoululain mukaan opiskelija voi ilmoittautua opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen poissaolevaksi, jos hän ensimmäisenä lukuvuonna

1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua

Toimita todistukseksi poissaolosta palvelukseenastumismääräys (vain suomalainen), josta ilmenee asepalveluksen ajankohdan päällekkäisyys opintojen kanssa.

2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla

Toimita todistukseksi poissaolosta Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta. Jos todistusta ei vielä ole, toimita lääkärintodistus raskaudesta. Isyysvapaan voi todistaa vain Kelan todistuksella isyysvapaasta. Myös muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta hyväksytään.

3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan

Toimita todistukseksi poissaolosta sairauspäivärahapäätös. Jos sellaista ei ole, toimita lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että se estää opintojen aloittamisen ajankohtana, jolloin niiden pitäisi alkaa. Ensimmäisen vuoden poissaolo sairauden tai vamman vuoksi kuluttaa opiskelijalta lain salliman kahden lukukauden mittaisen muun poissaolon.

Riittävä selvitys sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamasta esteestä  on esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, josta ilmenee, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys. Selvityksellä on myös osoitettava, miten asia on tarkoitus järjestää. Vamma on pysyvä tila, joten pelkkään vammaan vetoaminen ei riitä. On siis oltava jokin tilapäinen vammaan liittyvä syy, johon vedotaan.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi.

Huom. Jos Diakiin hyväksytty opiskelija ensimmäisen lukuvuotenaan ilmoittautuu poissaolevaksi, mutta ei toimita poissaoloon oikeuttavia dokumentteja ammattikorkeakoulun määrittämään ajankohtaan mennessä, opiskelija merkitään läsnäolevaksi ja lukuvuosi kuluttaa hänen tutkinnon suorittamisaikaansa.

Pitääkö minun maksaa lukuvuosimaksu?

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot perivät lukuvuosimaksun opiskelijoilta, jotka suorittavat muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon.  Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia.

Maksulliset vieraskieliset tutkintoon johtavat koulutukset alkavat 1.8.2017.

Diakissa AMK-tason tutkintojen lukuvuosimaksu on 4 000 euroa ja YAMK-tason tutkintojen 6 000 euroa.

Maksua ei peritä henkilöiltä, jotka rinnastetaan EU-maiden kansalaisiin eikä heidän perheenjäseniltään. Maksusta vapautuvat myös ne, joilla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa.

EU-maihin kuuluvat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt Kuningaskunta.

ETA-maihin kuuluvat Islanti, Liechtenstein ja Norja.

Jos tulen valituksi, miten aiempi osaamiseni huomioidaan opinnoissa?

Diakin opiskelijat voivat hakea aikaisemmin hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (ns. AHOT) osaksi tutkintoaan riippumatta siitä, miten, milloin tai missä osaaminen on hankittu. Lisätietoa AHOT-menettelystä löytyy Diakin sivuilta.

Voinko siirtyä Diakin opiskelijaksi toisesta ammattikorkeakoulusta?

Toisesta ammattikorkeakoulusta voi siirtyä Diakin opiskelijaksi siirtohaun kautta. Diakiin siirto-opiskelijaksi hakevan täytyy olla kirjoilla toisessa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoa siirtohausta.

Voinko opiskella Diakissa, jos en ole uskonnollinen tai en kuulu kirkkoon? Kuinka kristillisyys näkyy Diakin opetuksessa?

Sinun ei tarvitse kuulua kirkkoon opiskellaksesi Diakissa. Voit edustaa mitä tahansa uskontokuntaa.

Diak on monikulttuurinen ja moniuskontoinen opiskelu- ja työyhteisö. Kristillinen arvopohja ja lähimmäisenrakkaus näkyvät pedagogiikassamme eli opetustavoissamme esimerkiksi ihmisen aidon kohtaamisen korostamisena.

Diakissa voi opiskella sekä kirkollisia että ei-kirkollisia tutkintoja. Ei-kirkollisiin koulutuksiin ei sisälly tunnustuksellista opetusta. Myös kirkollinen koulutus on periaatteessa mahdollista suorittaa kuulumatta Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Kirkolliset koulutukset kelpoistavat sekä kirkon että yhteiskunnan palvelukseen, kun taas ei-kirkollisiin koulutuksiin ei sisälly kelpoisuutta toimia seurakunnan viroissa.

Kirkollisten koulutusten tapauksessa hakijan kannattaa muistaa seuraavat asiat:

  1. Kirkollisen kelpoisuuden sisältäviin koulutuksiin hakevilla arvioidaan valintakokeen yhteydessä myös valmiuksia kirkon alalla työskentelyyn.
  2. Yksittäiset seurakunnat linjaavat itse, ottavatko he harjoitteluun opiskelijoita, jotka eivät ole Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Käytännössä siis kirkkoon kuulumattoman on mahdollista suorittaa seurakuntaharjoittelu, jos hän löytää seurakunnan, joka ottaa harjoittelijoita taustasta riippumatta.
  3. Seurakuntaharjoittelu sisältyy ainoastaan Diakin kirkollisiin koulutuksiin. Muihin koulutuksiimme ei sisälly seurakuntaharjoittelua.
  4. Vihkimyksen diakonian virkaan voi tutkinnon suorittamisen jälkeen saada vain Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Minulla on jo sosionomin / sairaanhoitajan (AMK) tutkinto. Miten voisin saada diakonin / diakonissan kelpoisuuden?

Kirkollinen kelpoisuus hankitaan nimenomaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Vaikka olet jo suorittanut sosionomin tai sairaanhoitajan tutkinnon, sinun täytyy hakea yhteishaussa sosionomi-diakonin tai sairaanhoitaja-diakonissan koulutukseen. Saat kirkollisen kelpoisuuden suorittamalla 90 opintopistettä kirkollisia opintoja.

Myös Diakin avoimessa ammattikorkeakoulussa voi suorittaa kirkollisia opintoja, mutta siellä ei voi saada virkakelpoisuutta. Nämä opinnot voi sisällyttää tutkintoon, jos sinut myöhemmin valitaan tutkinto-opiskelijaksi. Jos olet kiinnostunut kirkollisten opintojen suorittamisesta Diakin avoimen ammattikorkeakoulun puolella, voit olla suoraan yhteydessä avoimen AMK:n henkilökuntaan.

Onko Diakilla muunto- tai lisäkoulutusta? Miten voisin saada lastentarhanopettajan kelpoisuuden?

Diakilla ei ole tällä hetkellä tarjolla varsinaista muunto- tai lisäkoulutusta.

Lastentarhanopettajan kelpoisuuden voi saada ainoastaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa, eli käytännössä se edellyttää hakemista joko sosionomi (AMK) – tai sosionomi (AMK) -kirkon varhaiskasvatus -tutkintoon yhteishaun kautta.

Mahdollisen opiskelijavalinnan jälkeen hakisit aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista (ks. AHOT) aiemmin suorittamasi tutkinnon ja mahdollisen työkokemuksen perusteella, jolloin suoritettavaksi jäisivät ne opinnot, jotka puuttuvat opiskelemasi tutkinnon vaatimuksista.

Jos haluat lastentarhanopettajan kelpoisuuden, valitse Diakin sosionomikoulutuksessa suuntaaviksi opinnoiksi varhaiskasvatukseen ja lapsi- ja perhetyöhön suuntaavat opinnot.

Mistä löydän aiempien vuosien hakijatilastoja?

Alla olevista linkeistä näet aiempien vuosien hakijatilastot. Huomioithan, että eri hakukierroksilla annetut pisteet eivät ole täysin vertailukelpoisia ja että valintaperusteet ja -pisteytykset uudistuivat valtakunnallisesti syksyllä 2014 ja keväällä 2016.

Lisää yhteishaun tilastoja löydät Opetushallinnon tilastopalvelusta.