Väyläopinnot

Diakin avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa toisen asteen opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa AMK-opintoja samanaikaisesti toisen asteen opintojen kanssa. Näitä opintoja kutsutaan väyläopinnoiksi.

Väyläopinnot on suunniteltu erityisesti opiskelijoille, jotka tähtäävät opiskelupaikkaan ammattikorkeakoulussa ja haluavat kehittää ammattikorkeakouluopinnoissa ja valintakokeissa tarvittavia opiskeluvalmiuksia. Väyläopintojen yhtenä tavoitteena onkin kannustaa toisen asteen tutkinnon suorittaneita jatkamaan opintojaan korkeakouluissa.

Opintojen hyödyntäminen

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot on usein mahdollista hyödyntää myöhemmin osana AMK-tutkintoa, mikäli opiskelija jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa valmistumisensa jälkeen. Suoritettujen opintojen tunnustaminen osaksi tutkintoa tehdään kulloinkin voimassa olevan opetussuunnitelman ja tutkintovaatimusten mukaisesti. Mikäli nämä ovat muuttuneet suoritusajankohdan jälkeen, avoimen opintosuoritukset eivät välttämättä ole kokonaan sellaisenaan hyväksytettävissä.

Avoimen AMK:n opintojen hyväksymisestä osaksi toisen asteen opintoja tulee aina sopia etukäteen oman oppilaitoksen kanssa, joten ota ensin yhteyttä omaan opinto-ohjaajasi. Väyläopintoja suorittamaan hakevat opiskelijat ilmoittautuvat Diakin avoimen AMK:n opintoihin samoin kuin muutkin hakijat, mutta täyttävät myös oman oppilaitoksensa tiedot ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisätietoja Diakin avoimesta ammattikorkeakoulusta

avoin@diak.fi tai p. 040 509 5165