Opiskelijoiden tarinoita

”Mihin työhön päädynkään, minulle on tärkeintä, että jokainen asiakas tulisi nähdyksi ja kuulluksi ja että jokainen löytäisi oman paikkansa. Olen itsekin ymmärtänyt opintojen aikana, miten hyvältä tuntuu löytää oma paikka ja tehtävä maailmassa.” – sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaajaopiskelija Harri Nurmi

Lue Harrin tarina

”Odotan sitä, että voin olla toiselle voimavarana, muutoksen mahdollistajana tai kannattelijana vaikeassa tilanteessa. On hienoa saada olla se, joka välittää.” – sosionomi-kirkon varhaiskasvattajaopiskelija Minna Kammonen

Lue Minnan tarina

”Opiskelu Diakissa on muuttanut minua. Ihmisen identiteetti kehittyy läpi elämän, ja koen kasvaneeni opintojen aikana ihmisenä.” – sosionomiopiskelija Vanessa Daniel

Lue Vanessan tarina

”Diakissa meistä kasvatetaan ammattilaisia, jotka ovat heikomman ja huono-osaisimman puolella. Luulen, että siitä tulee vahva osa identiteettiämme.” – sosionomiopiskelija Iiris Hynönen

Lue Iiriksen tarina

 

”Sairaanhoitaja-diakonissan koulutus tarjoaa monipuolisia työmahdollisuuksia, sillä tutkinnolla voi työskennellä sekä sosiaali- ja terveysalalla että seurakuntien palveluksessa.” – sairaanhoitaja-diakonissaopiskelija Piia Junttila

Lue Piian tarina

maikki

”Diakonin työssä kantava ajatus on se, että jokainen on tasa-arvoinen ja jokaisella on oikeus tulla kuulluksi.” – sosionomi-diakoniopiskelija Maikki Lakaniemi

Lue Maikin tarina

 

”Olen saanut Diakista välineitä siihen, että voin toimia työssäni lähimmäisyyden, eettisyyden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaisesti. Vaikka kohtaaminen saattaa kestää vain vähän aikaa, siitä voi tehdä miellyttävän molemmille.” – sairaanhoitajaopiskelija Markus Lankinen

Lue Markuksen tarina

”Elämänarvojeni vuoksi diakoniopinnot sopivat kokonaisuuteen hyvin, vaikka en ensisijaisesti ajatellut hakeutuvani kirkon tehtäviin.” – sosionomi-diakoniopiskelija Katja Huusko-Ahlgren

Lue Katjan tarina

”Diakissa opiskelijoille annetaan vapaat kädet ideoida ja kehittää itse. Silloin opinnäytetyön tekeminen ei tunnu pakkopullalta ja se voi poikia huikeita kokemuksia.” – sairaanhoitajaopiskelijat Markus Lankinen ja Johannes Semi

Lue Markuksen ja Johanneksen tarina

”Suoritan osana sosionomitutkintoani varhaiskasvatuksen opinnot ja saan lastentarhanopettajan kelpoisuuden. Teenkin jo lastentarhanopettajan sijaisuutta opintojen ohella. Varhaiskasvatuksen lisäksi minua kiinnostavat perhetyö ja lastensuojelu.” – sosionomiopiskelija Mari Nieminen.

Lue Marin tarina

”Olen jo kauan halunnut tehdä sellaista työtä, jossa saan olla ihmisten kanssa ja kohdata heitä. En tiedä, voisiko sosiaali- tai kirkon alan työtä ylipäätään tehdä ilman kutsumusta. Voimakasta kutsumusta ei kuitenkaan tarvitse tuntea vielä hakuvaiheessa, vaan sen voi löytää opintojen aikanakin.” – sosionomi-diakoniopiskelija Virpi Heinonen

Lue Virpin tarina

maria

”Mielestäni on hyvä, että meille kerrottiin valmennuksessa, millaista opiskelu on, jotta myöhemmin ei tule yllätyksiä. Valmennuksen ansiosta pystyin suunnittelemaan syksyä jo etukäteen. Oli myös hienoa, että sain tutustua opiskelukavereihini jo hakuvaiheessa. Valmennus olisi hyödyllinen ihan kaikille, ei ainoastaan aliedustettujen ryhmässä Diakiin hakeville. – sairaanhoitajaopiskelija Maria Pihkoluoma

Lue Marian tarina

”Sairaanhoitaja-diakonissan koulutuksessa painottuu ihmisen kokonaisvaltainen auttaminen ja tukeminen. Meillä on valmiuksia vastata myös potilaan hengellisiin tarpeisiin.”  – sairaanhoitaja-diakonissaopiskelijat Maaria Anttoora, Iida Hyvölä ja Jenni Sireni

Lue Maarian, Iidan ja Jennin tarina

”Mielestäni ihmisellä pitää olla jokin sisäinen ajatus siitä, miksi tätä työtä tekee. Me sosionomit olemme rinnallakulkijoita. Työssä ollaan lähellä ihmistä ja tehdään työtä hänen eteensä. Sitä ei voi tehdä pelkästään työn tai toimeentulon tähden.”  – sosionomiopiskelija Saara Heikkilä

Lue Saaran tarina

”A man needed help with the translation of a visa application letter. Unfortunately it was a negative decision for him. I decided to continue talking with him, and we shared some things with each other. It was a very human moment. I felt that maybe I had done some good here.” – Bachelor of Social Services -opiskelija Johnny Abdallah

Katso Johnnyn tarina

”Mä hain opiskelemaan viittomakielen tulkkausta ja pääsin sisään. Opettele uusi kieli. Kuulet hiljaisuudenkin.” – viittomakielen ja tulkkauksen opiskelija Pauliina Mäkinen

Katso Pauliinan tarina

”Tunnen tekeväni työtä, jolla on todella merkitystä.” – terveydenhoitajaopiskelija Veera Turula-Widerholm

Katso Veeran tarina

”Haluan auttaa niitä, jotka ovat kaikkein hädänalaisimmassa asemassa.” – sosionomi-diakoniopiskelija Elisa Rasmusson

Katso Elisan tarina